Kontaktujte nás

+420 775 770 066

Sečtěte a zaokrouhlete (0.3 + 25.1) *

 • Výstavba kotelen

Kotelny s tepelnými čerpadly

Nároky na umístění kotelny

 • Pro umístění kotelny v přízemí (suterénu ) je třeba uvolnit prostory cca 10-25M2 pro kotelnu s výkonem 50 kW (24-40 bytů). Může být použito několik místností. Je vhodnější když místnosti spolu sousedí, ale není to podmínkou.  Pro vyšší výkony nenarůstají nároky na prostor lineárně.
 • VŽDY je třeba část technologie umístit u obvodové zdi!!!
 • Nejvhodnější je umístit kotelnu na stávající patě topení. Tedy tam, kde je nyní přívod  z CZT.
 • V případě umístění výparníků na střeše nebo s čerpadly země-voda jsou nároky menší.

Vybudování kotelny

 • V bytových domech se používají převážně tepelná čerpadla vzduch-voda, umístěné v nejnižším podlaží. Pokud tato varianta není možná, nainstalujeme tepelné čerpadlo na střechu.
 • Výjimečně instalujeme tepelné čerpadlo země-voda, a to v případě pokud je k dispozici pozemek pro umístění vrtů.
 • V současnosti, a to zejména v zateplených domech s kvalitními novými okny, se zvýšil podíl tepla pro ohřev TUV na celkové roční potřebě tepla. Vzhledem k tomu, že TUV je dodávána celoročně, tedy i v teplých obdobích roku, kdy tepelná čerpadla vzduch-voda dosahují vysokých topných faktorů, je použití tohoto provedení stejně vhodné, jako použití tepelných čerpadel země-voda.

Pro podrobnější informace o variantách provedení nás neváhejte kontaktovat.

Proč kotelny s tepelnými čerpadly?

Vyzkoušená technologie

Vyzkoušená technologie

Vhodné parametry teploty, výkony

Vhodné parametry teploty, výkony

Prokázaná životnost

Prokázaná životnost

Známé provozní náklady

Známé provozní náklady

Plynové kotelny

 • Jistota, dokonalé servisní zázemí, vysoká účinnost, dobrá regulovatelnost, rozumná životnost  a relativně nízké ceny plynu.
 • Návratnost investice za 3-5 let. 
 • V kombinaci s tepelným čerpadlem dostáváte optimalizovaný zdroj tepla s bezkonkurenčně nízkými provozními náklady.
 • Od projekce k provozu – vše dostanete od nás – obraťte se na nás pro více informací.
Nahoru