• Výstavba kotelen

 

Kotelny s tepelnými čerpadly

Pro nové zdroje používáme tepelná čerpadla.

Nároky na umístění kotelny

 • Pro umístění kotelny v přízemí(suterénu ) je třeba uvolnit prostory cca 10-25M2 pro kotelnu s výkonem 50 kW(24-40 bytů). Může být použito několik místností. Je vhodnější když místnosti sousedí, ale není to podmínkou.  Pro vyšší výkony nenarůstají nároky na prostor lineárně.
 • VŽDY je třeba část technologie umístit u obvodové zdi!!
 • Nejvhodnější je umístění kotelny na stávající patě topení – tam, kde je přívod  z CZT.
 • V případě umístění výparníků na střeše nebo s čerpadly země-voda jsou nároky menší.
 • V poslední době i s výhledem do budoucna tam, kde je to možné je ideální kombinace tepelných čerpadel s plynovými kotly.
 • Důvodem je předpoklad růstu plateb za rezervovaný příkon ( velikost jističe) a nárůst plateb za distribuci elektřiny v chytrých rozvodných sítích budoucnosti.

Provedení

 • V bytových domech převážně provedení vzduch-voda, umístěné v nejnižším podlaží, pokud to nelze, tak na střeše.
 • Velmi ojediněle provedení země- voda s vrty- když je k dispozici pozemek u domu pro umístění vrtů.
 • V současnosti, zejména v zateplených domech s kvalitními novými okny se zvýšil podíl tepla pro ohřev TUV na celkové roční potřebě tepla. Vzhledem k tomu, že TUV je dodávána celoročně, tedy i v teplých obdobích roku, kdy tepelná čerpadla Vzduch-voda dosahují vysokých topných faktorů, je použití tohoto provedení stejně vhodné, jako použití tepelných čerpadel země-voda.
 • Podrobné informace o variantách provedení jsou na samostatnou prezentaci.

Proč kotelny s tepelnými čerpadly?

Vyzkoušená technologie

Vyzkoušená technologie

Vhodné parametry – teploty, výkony

Vhodné parametry – teploty, výkony

Prokázaná životnost

Prokázaná životnost

Známé provozní náklady

Známé provozní náklady

Plynové kotelny

 • Jistota, dokonalé servisní zázemí, vysoká účinnost, dobrá regulovatelnost, rozumná životnost
   a relativně nízké ceny plynu.
 • To jsou důvody proč chtít teplo z vlastní plynové kotelny.
 • Teplo za 350,- Kč - to je OK.
 • Návratnost investice za 3-5 let  - to je OK.
 • V kombinaci s tepelným čerpadlem dostáváte optimalizovaný zdroj tepla s bezkonkurenčně nízkými provozními náklady.
 • Od projekce k provozu – vše dostanete od nás – obraťte se na nás pro více informací.

Novinky

Úspora 70% nákladů za teplo?

21. 8. 2017

Chcete ušetřit 10-30% nákladů za teplo? Kupujte teplo od nás. Chcete ušetřit 50-70% nákladů za teplo? Zkuste to sami – postavíme vám optimální zdroj, zajistíme vše potřebné.

Nový provoz v Liberci

8. 8. 2017

V září zahajujeme zkušební provoz na naší nové kotelně s tepelnými čerpadly v Liberci. O průběhu vás budu informovat. Termíny prohlídky této nové kotelny včas oznámíme.
Nahoru