Kontaktujte nás

+420 775 770 066

Sečtěte a zaokrouhlete (9.9 + 27.2) *

  • Města, obce a veřejné budovy

Potřebujete pro vaši obec úsporný systém vytápění a chlazení? Chcete, aby byl ještě k tomu šetrný k životnímu prostředí?

Společnost ENERGO-SPACE consult s.r.o. se zaměřuje na vytápění škol, školek, kulturních domů, úřadů, domovů pro seniory, lázeňských provozů a dalších objektů, které slouží veřejnosti. Poradíme vám jak efektivně snížit náklady na vytápění těchto budov se zanecháním minimální uhlíkové stopy. S námi budete mít vlastní decentrální kotelnu, která vám a vašim občanům bude dobře a úsporně sloužit dlouhá léta.

Proč právě s námi?

  • Navrhneme vám více variant komplexního řešení s použitím a kombinací různých technologií jakými jsou tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, fotovoltaika, solární termické systémy. 
  • Díky našemu promyšlenému řešení ušetříte náklady za provoz a energie a do značné míry budete ochráněni před stále se zvyšujícími cenami za plyn a elektřinu.
  • Každá realizace vyžaduje individuální přístup a řešení. Každá obec bude mít své jedinečné řešení sestavené podle mnoha různých kritérií.
  • S přihlédnutím k vašim požadavkům a možnostem poté společně vybereme tu nejlepší variantu pro váš objekt a vaši obec.
  • Naše řešení vždy respektuje požadavky platné legislativy i zadavatele.
  • Zajistíme vše od A do Z, tedy od vypracování projektu až po dokončení realizace výstavby.
  • Nabízíme následné pravidelné servisní služby.
  • Pokud je to možné, navrhneme řešení, na které lze čerpat podporu z národních nebo evropských fondů.
  • Zajistíme potřebnou dokumentaci a další administrativu spojenou se získáním a čerpáním dotace.
Nahoru