• Výroba tepla

Výroba tepla – kotelnu vlastní dodavatel

 • Dodávka tepla je v tomto případě realizována z tepelného zdroje umístěného v objektu odběratele.
 • Tento zdroj tepla – kotelna – je ve vlastnictví dodavatele.
 • Odběratel a vlastník domu pronajme za výhodných podmínek dodavateli tepla prostory k zbudování zdroje tepla – kotelny.
 • Dodavatel pak tento zdroj – kotelnu provozuje a dodává teplo odběrateli.
 • Odběratel tak zůstává v podobné pozici jako když byl zásobován teplem z centrálního zdroje.

ÚSPORA BEZ INVESTIC, KOMFORT BEZ STAROSTÍ

Výhody

 • Nižší cena za teplo – dle konkrétní smlouvy – o 5 -20 % nižší než z centrálního zdroje
 • Větší komfort – možnost zatopit kdykoli
 • Kvalita teplé vody – díky průtokovému způsobu ohřevu nikdy žádná legionela
 • Odběratel ceně neplatí ztráty v rozvodech
 • Možnost podle podmínek ve smlouvě odkoupit technologii kotelny a jako vlastník dosáhnout ještě významnějších úspor

Výroba tepla – kotelnu vlastní odběratel (SVJ, BD)

 • Zdroj tepla – kotelna je ve vlastnictví odběratele – vlastníka domu.
 • Odběratel kotelnu postaví a zaplatí zcela nebo zčásti.
 • Celou kotelnu potom pronajme firmě ENERGO-SPACE consult, která kotelnu provozuje a dodává teplo odběrateli za sjednané ceny.
 • Náklady na provoz , opravy a údržbu jsou již kalkulovány v ceně dodávaného tepla a odběratel je tak ve velmi dobré pozici, zcela srovnatelné se situací, kdy teplo bylo dodáváno z centrálního zdroje.

ZÁSADNÍ ÚSPORA, MAXIMÁLNÍ KOMFORT

Větší úsporu lze docílit již jen provozováním vlastní kotelny

Výhody

 • Nízká cena za teplo – dle kalkulace 300–400 Kč/GJ
 • Zajímavé zhodnocení prostředků vlastníka (SVJ,BD, …)
 • Žádné starosti s provozem
 • Žádné nečekané náklady na opravy a údržbu

Novinky

Úspora 70% nákladů za teplo?

21. 8. 2017

Chcete ušetřit 10-30% nákladů za teplo? Kupujte teplo od nás. Chcete ušetřit 50-70% nákladů za teplo? Zkuste to sami – postavíme vám optimální zdroj, zajistíme vše potřebné.

Nový provoz v Liberci

8. 8. 2017

V září zahajujeme zkušební provoz na naší nové kotelně s tepelnými čerpadly v Liberci. O průběhu vás budu informovat. Termíny prohlídky této nové kotelny včas oznámíme.
Nahoru