Kontaktujte nás

+420 775 770 066

Sečtěte a zaokrouhlete (15.1 + 35.2) *

Řešit teplo v obci chce chladnou hlavu

V ČR je téměř 6300 obcí a i přes to, že existuje velmi hustá síť centrálního zásobování teplem, k mnoha z nich nedosáhne. Teplo si tedy řeší samy a některé jsou nyní v situaci, kdy je nutné najít ekonomicky i environmentálně nejlepší řešení.

V každé obci je několik budov, které veřejnost využívá a které je nutné vytápět. Tlak na environmentální přívětivost všech zdrojů energií nutí obce najít ekonomicky přijatelné a zároveň přírodě šetrné řešení, a to zcela určitě není ve spalování uhlí. 

 

Chce to individuální přístup

Možností, jak k výrobě energie přistupovat je více. A každá obec bude mít „své“ řešení sestavené podle mnoha různých kritérií. Každá budova může mít svůj vlastní zdroj, nebo můžou být budovy rozložené tak příhodně, že bude stačit instalovat jeden zdroj správně dimenzovaný, nebo může existovat obecní kotelna, která je energetickým „srdcem“. Její energii využívají všechny veřejné budovy v obci a teplo můžou odebírat navíc i zájemci „zvenku“.

 

 

„Každá instalace vyžaduje individuální přístup. Vždy je nutné promyslet návrh kotelny, a to zejména s ohledem na provoz a potřeby tepla, chladu a teplé vody. Jiné je to u školy, jiné u domova pro seniory,“ říká Bohumil Matyska, ředitel společnosti ENERGO-SPACE consult s.r.o.  a dodává: „Z našich zkušeností dnes provozně nejlépe vyjde kotelna plynová, která je kombinovaná s tepelnými čerpadly a pokud to lze, tak také s fotovoltaikou a bateriovým úložištěm. Taková varianta sice není nejméně náročná na investici, ale velmi významně šetří životní prostředí, má nejnižší provozní náklady a většinou má i nejkratší návratnost. Ověřili jsme si to na kotelnách, které jsme realizovali pro bytové domy v Liberci a Chomutově a také v případě liberecké mateřské školy.“

 

Výhoda kombinace technologií

Pro zdroje do 1 MW se dá téměř automaticky předpokládat jako nejlepší řešení plynová kotelna. Je to technologie vyzkoušená, spolehlivá a vyhovující. I zde ale v každém případě stojí za to podívat se na provoz z odstupu.

„Při řešení rekonstrukce 900 kW kotelny lázeňského balneoprovozu jsme navrhli k plynovým kotlům instalovat také speciální tepelná čerpadla a tím zajistit rekuperaci tepla při současném chlazení a odvlhčování v jednotlivých místnostech jako jsou masérny, vanové koupele a odpočívárny. Dojde tak k úspoře potřebného tepla i potřebného výkonu zdroje v řádu desítek procent. Jako velké plus vidím to, že celá technologie je již připravena na plánovanou instalaci FVE s akumulací tak, aby vyrobená elektřina byla spotřebována efektivně na místě,“ upozorňuje Bohumil Matyska.

 

Když starosta řeší obecní kotelnu...

Musí se rozhodovat na základě srovnání více variant a nezapomenout na předpoklad budoucích kroků a potřeb. Jednoduché to rozhodně není. Končíme s uhlím, časem budeme omezovat i zemní plyn a je otázkou, zda všichni můžeme topit biomasou. Možností je víc, málokdy je jen jedna.  

 

Peníze, peníze, peníze

Velká výhoda a šance dnes je, že téměř na každý záměr je možné dosáhnout na podporu z národních nebo evropských zdrojů. Obec ví, co potřebuje, my můžeme poradit, jak to udělat. Jsou i situace a případy, kdy administrativa a složitost získání dotace je tak velká, že pro obec vyjde levněji o dotaci neusilovat. Ale jsou to výjimky.  

Je tu plán obnovy, Modernizační fond, programy MPO, MŽP a další. Jsou to peníze naše, z daní, povolenek nebo z evropských úvěrů, které budeme jako občané EU splácet, tak je použijme tím správným směrem.

 

Řešíte ve své obci energetickou situaci? Nevíte si rady? Kontaktujte nás. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Zdroj: https://www.komunalniekologie.cz/info/resit-teplo-v-obci-chce-chladnou-hlavu

Zpět na přehled

Nahoru