• Fotovoltaika a akumulace

Energetická úložiště

 • Ve spolupráci s firmou Olife Energy projektujeme, instalujeme a servisujeme technologicky pokročilá energetická úložiště.

 • Podrobné informace zde  http://energybox.olife-energy.com/

 • S uplatněním našich zkušeností z výstavby a provozu větších tepelných zdrojů pak nalézáme výhodné využití akumulace energie i pro větší objekty jako jsou bytové domy nebo průmyslové objekty.

 • Samozřejmostí je řešení na klíč, od posouzení vhodnosti záměru, přes projekt, realizaci až po vyřízení dotace.

Největší přednosti systému OlifeEnergy

 • Používáme ty nejlepší komponenty. Díky tomu si můžeme dovolit poskytnout nejdelší záruky (10 let na celé úložiště – baterie, měnič i všechny ostatní komponenty). Odhadovaná životnost baterií je okolo dvaceti let!

 • Nabízíme jednofázové i třífázové řešení. Třífázové úložiště je plně asymetrické (dokáže generovat do každé fáze jiný výkon).

 • Součástí systému je i detailní vzdálený monitoring. To montážní firmě uspoří mnoho času při jakékoliv závadě (většinu závad je možné řešit vzdáleně) a zákazník si může zobrazit veškeré potřebné údaje na monitoru nebo displeji telefonu. Monitorujeme údaje jako js ou aktuální výkony (výroba, spotřeba, odběr ze sítě), energetické úhrny (např. množství vyrobené energie za týden nebo měsíc), teploty střídače nebo baterií, stav nabití, kondici baterie, napětí (síť i fotovoltaika), frekvence sítě apod. Zákazník si tak jednoduše může ověřit kolik již ušetřil, jestli je v distribuční síti správné napětí a mnoho dalších údajů.

 • Řešení all-in-one – celý systém je integrovaný do jednoho boxu. Už žádné složité věšení jednotlivých komponentů po stěnách. Díky tomu se výrazně urychlí samotná instalace, zařízení vypadá esteticky i po letech a nehrozí úraz elektrickým proudem.

 • Systém je plně připravený pro obchodování s elektřinou. Když je v síti přebytek elektrické energie, zákazník nakoupí za téměř nulové ceny. Když je elektřiny nedostatek, zákazník prodá elektřinu za násobky obyčejné ceny. Díky tomu se návratnost investice může výrazně snížit.

 • Jsme kompletně česká firma s výrobou v ČR. Chceme, aby v České republice vznikaly nové inovativní produkty, které mají potenciál uspět i ve světě.

 • Absolutně bezúdržbové řešení. Systém je navržen tak, aby zákazník v ideálním případě nemusel po celou dobu životnosti nic restartovat a ani nijak jinak zasahovat do fungování systému.

 • Při výpadku dochází k okamžitému přechodu do záložního režimu (max. 15 ms). Většině konkurenčních řešení trvá přechod do ostrovního provozu několik sekund až několik minut. U našeho systému tak nedochází k výpadku napájení a není nutno nastavovat např. digitální hodiny v domácnosti a ani nehrozí ztráta neuložených dat na PC.

 • Součástí boxu je automatické spínání spotřebičů v případě plně nabitých baterií. Energetické přebytky tak automaticky napájí např. vytápění bazénu, vytápění bojleru, nabíjení elektromobilu apod. Při správném návrhu tak zákazník nepřijde o jedinou kWh.

 • Vysoká účinnost i při nízkých výkonech. Většina výrobců se snaží plnit pouze tzv. euro-účinnost, kdy je největší důraz kladen na účinnost při vysokých výkonech. V praxi ale po většinu dne pracuje střídač při zlomku jmenovitého výkonu, kdy je účinnost střídače výrazně nižší. U konkurenčních výrobků tak dochází ke zbytečným ztrátám.

 • Nízká spotřeba naprázdno (typicky 14 W). U mnoha konkurenčních řešení je spotřeba výrazně vyšší a oddaluje tak celkovou návratnost systému.

Výstavba fotovoltaických elektráren

 • Vzhledem k našemu zaměření na decentralizované tepelné zdroje provádíme zejména tzv. GridFree Solution, tedy bez napojení na rozvodnou síť.
 • V případě, že je elektrárna provedena s možností dodávky energie do sítě, vždy ji dimenzujeme tak, aby maximum bylo spotřebováno na místě.
 • Každá kilowatthodina získaná ze slunce je pro spotřebitele výhodná pouze tehdy, když ji spotřebuje u sebe doma. Proto se chováme hospodárně a řídíme se následujícími pravidly: 
 • Ani kWh z domu, všechno spálit nebo uložit.
 • Akumulace, akumulace, akumulace – tři nejtvrdší oříšky využití alternativních zdrojů a optimálního provozu decentrální kotelny.

Viz informace o akumulaci.

Novinky

Úspora 70% nákladů za teplo?

21. 8. 2020

Chcete ušetřit 10-30% nákladů za teplo? Kupujte teplo od nás. Chcete ušetřit 50-70% nákladů za teplo? Zkuste to sami – postavíme vám optimální zdroj, zajistíme vše potřebné.

Více

Nahoru