Kontaktujte nás

+420 775 770 066

Sečtěte a zaokrouhlete (2.4 + 33.8) *

Teplo domova z centrálu. Vše má své plusy a mínusy.

V dnešním příspěvku se zaměříme na problematiku centrálního zásobování našich domovů teplem a teplou užitkovou vodou. Jaké jsou jeho plusy a mínusy? Můžeme proti němu vznést vůbec nějaké námitky?

Mnozí odpoví že ne. Je to přeci jen léty vyzkoušený a prověřený systém, se kterým je valná většina z nás spokojena. Jsme na něj odjakživa zvyklí, tak proč ho měnit?

Jak je to s čistotou ovzduší?

V minulých dobách téměř všechna naše sídliště fungovala jedině s pomocí velkých tepláren, kde se sice teplo vyrobí relativně levně a efektivně, ale nejčastěji z uhlí nebo plynu. Jedná se tedy o fosilní paliva, při jejichž spalování se do ovzduší uvolňuje velké množství oxidu uhličitého. Chceme stále více znečišťovat naši planetu?

 

Transport tepla

Vyrobené teplo se poté musí prostřednictvím dlouhých a ještě delších sítí potrubí parovodů a horkovodů přivádět do našich obydlí. Zde vidím další nevýhodu. Takový rozvod stojí spoustu peněz, které si samozřejmě každá teplárenská společnost připočte k ceně vyrobeného tepla. Navíc při takovém dlouhém transportu dochází ke zbytečným a ne zcela zanedbatelným ztrátám tepla, které stejně tak jako tak uhradíme.

 

Hygiena a naše zdraví

Dalším problémem může být zajištění dobré kvality vody. V potrubí se během různě dlouhé doby cirkulace vody může zabydlet bakterie jménem Legionella, která našemu zdraví příliš neprospívá. Může způsobit tzv. nemoc legionářů či mírnější pontiackou horečku. Nejvíce infekcí zaviní druh Legionella pneumophila, která postihuje především dýchací cesty. Legionella se obvykle vyskytuje a množí v úsadách teplovodních potrubích, boilerech a klimatizacích. K nákaze dochází téměř výhradně vdechnutím infikovaného aerosolu do plic.

 

Je to přece jen zaběhnuté a léty vyzkoušené!

A jaké jsou plusy? Velkou výhodu shledávám v tom, že je o nás postaráno. Systém je zaběhnutý, výroba, distribuce a servis zajištěn, konečný spotřebitel, tedy já a vy, pouze konzumuje a platí. Ano, platí a to často mnohem více než by chtěl. Cena se zvyšuje o transport a emisní povolenky. Zde je na každém z nás zvážit, co je pro něj výhodnější.

 

Ticho a hluk? To je do diskuse...

V našem domě nejsou žádné kotelny a ani žádná jiná hlučící technologie. Ale když se občas doma večer v posteli zaposlouchám do nočního ticha, dost často bude onen klid přerušován kloktáním a šuměním vody v radiátoru našeho ústředního topení. Takže ani zde moc velkou výhodu nevidím.

 

Dohled Energetického regulačního úřadu

Jedno velké plus zde přesto vidím. V případě, že jsem jako zákazník hrubě nespokojen, mohu jednotlivé nedostatky reklamovat u svého velkého dodavatele tepla. A jak je všeobecně známo, velký centrální dodavatel tepla je pod stálým dohledem Energetického regulačního úřadu, u kterého si mohu na dotyčného dodavatele stěžovat. A dodavatelé se samozřejmě snaží jakýmkoliv stížnostem vyhnout, a proto se případné nedostatky snaží co nejrychleji odstranit. Nebo snad máte jiné zkušenosti v oblasti komunikace s vaším dodavatelem?

 

Konec dobrý, všechno dobré?

Jeden by suše konstatoval, že mu centrální zásobování teplem zajistí veškerý komfort a pohodlí, navíc bez starostí. Ale ruku na srdce. Je to také vždy ta správná cesta k naší spokojenosti? Už naše babičky říkávaly, že „bez práce nejsou žádné koláče.“

Máte k dané problematice otázky? Sem s nimi. Ráda vám na ně odpovím.

 

Monika Linhartová

Zpět na přehled

Nahoru