Kontaktujte nás

+420 775 770 066

Sečtěte a zaokrouhlete (37.2 + 37.1) *

Decentrální zdroj je odolnější vůči změnám cen

Ceny energií prudce rostou a nikdo neví, kdy se růst zastaví. Ozývají se hlasy, které předpovídají v blízké a střední budoucnosti více podobných skokových nárůstů.

Pod hladinou cenové bouře se skrývá ještě jeden konflikt. Na trhu s energiemi probíhá jakási nevyhlášená, nebo spíše studená válka mezi centrálními velkými zdroji a zdroji decentrálními – malými.

Jaký je pohled malých zdrojů na celou situaci v energetice jsme se zeptali Bohumila Matysky, ředitele a jednatele společnosti ENERGO-SPACE consult s.r.o.

Jaké jsou podle vás důvody v dnešním otřesném navyšování cen energií a energetických surovin a jak tento fakt zasahuje malé decentrální zdroje?

Důvodů zvyšování cen energií je mnoho. Obecně mám zato, že jsou globální. Speciálně v Evropě je problém v kombinaci mnoha nebo více vlivů – krize světové ekonomiky po covid-19, Green Deal, v něm překotná dekarbonizace, odklon některých evropských zemí od jádra, podcenění naší energetické bezpečnosti nebo jinak řečeno podcenění naší zásadní závislosti na Rusku co se týče zemního plynu, dramatický nárůst ceny emisních povolenek, které se staly předmětem spekulace a neplní úplně svoji původní úlohu.

V národním českém měřítku můžeme hledat důvody, proč zvýšení cen u nás je častokrát vyšší nežli u nejbližších sousedů. Možná je to daň za opravdu liberální podmínky v obchodu s energiemi. Tato liberalizace ale na druhou stranu v posledních letech umožnila stagnaci anebo i pokles cen elektřiny, plynu a tepla.

Do jaké míry mají u nás decentralizované zdroje na růžích ustláno?

Legislativa, mám dojem, velkým změnám příliš nepomáhá a díky lobbingu velkých dodavatelů tepla spíše zachovává status quo tím, že ze státního rozpočtu podporuje velké výrobce tak, aby nepřišli o zisk.

Asi nelze být na krizi dobře připraven, to by nenastala. U nás ale, jako častokrát, jsme se raději připravili co nejméně. Místo koncepce jsme například k vzrůstu cen povolenek přistoupili s typicky českým přístupem “šelmy sedláka” a nechali jsme prolobovat poměrně nemravný postup, kdy centrálním výtopnám a elektrárnám bude ze státního rozpočtu placena refundace za nárůst cen povolenek. Budou jim je tedy platit všichni. Bez ohledu na to, zda centrální teplo mají, nebo naopak nemají. Skoro nad tím zůstává rozum stát.

Jak vidíte budoucnost malých zdrojů a jejich výhody na trhu s energiemi?

Podle mého, a nejen mého názoru současná krize v dodávkách plynu a dramatický růst cen elektřiny, plynu a tepla potvrzují, že decentrální zdroj tepla v kombinaci s decentrální výrobou elektřiny, jako jsou FVE, KGJ, MVE a další, který využívá tepelná čerpadla a vyrobené teplo a elektřinu spotřebovává na místě, je nejvíce odolný proti zdražování a tím je i nejbezpečnější variantou pro vlastníky takového zdroje.

Pomohla by změna legislativy?

Chceme takovou změnu legislativy, která umožní každému svobodnou volbu a která konečně narovná prostředí v energetice, teplárenství, fotovoltaice či akumulaci. Současnost aspoň pro mne docela důrazně upozorňuje, že lpění na zachování stávajícího stavu a podpora velkoteplárníků nemusí být pro všechny optimální variantou.

autor: Pavel Mohrmann, Průmyslová ekologie

Zpět na přehled

Nahoru