Kontaktujte nás

+420 775 770 066

Sečtěte a zaokrouhlete (7.1 + 41.7) *

Centrální nebo decentrální zdroje tepla?

Již jsme si definovali centrální a decentrální zdroje tepla a jejich specifika. Pojďme si je nyní porovnat. Je dobré si to napsat mít vše názorně a pohromadě před sebou. Lépe se tak jednomu přemýšlí a rozhoduje. Alespoň já to tak mám nastaveno. Centrální nebo decentrální zdroj tepla? Co je pro mě lepší? A proč?

 

Co nás zajímá?

Nejprve si stručně a jasně pojmenujme hlavní kritéria, které nás budou zajímat a pro náš výběr budou mít zcela zásadní význam. Je jich celá řada, ale dle mého názoru k těm nejdůležitějším patří ekologie a čistota ovzduší, komfort, svoboda a nezávislost, cena a v neposlední řadě také jistota a stabilita. Máme tedy stanovených pět základních okruhů a můžeme jít porovnávat. Vezmeme to pěkně po pořádku.

 

Ekologie a čistota ovzduší

V dnešním světě je slovo ekologie skloňováno ve všech pádech. Setkáváme se s ním na každém kroku a v našem seznamu tvoří jedno z nejdůležitějších hledisek. Chceme přece žít ve zdravém prostředí, nedusit se a obdivovat přírodní krásy kolem nás!

Centrální zdroje v podobě obřích tepláren díky spalování uhlí vypouštějí do ovzduší velké množství emisí oxidu uhličitého. Paroplynové teplárny jsou sice mnohem lepší, ale také nejsou bez emisí. V ekonomicky vyspělém světě se ustupuje od fosilních paliv právě kvůli obrovskému zatížení životního prostředí. Uhlí zkrátka zvoní hrana a teplárny na uhlí řeší otázku jak dál? Na její vyřešení si budeme muset nějakou dobu počkat…

U decentrálního zdroje, který využívá různých obnovitelných zdrojů energie je tomu jinak. Představte si, že v útrobách svého domu máte kotelnu s tepelnými čerpadly a kogenerační jednotkou. Díky ní může snížíte emise z elektřiny, odebírané z velkého centrálního zdroje a dopravované na velkou vzdálenost. Veškerou energii, kterou na místě vyrobíte, taky na stejném místě spotřebujete. Tím dojde k snížení nároku na přenosové sítě – elektrické i teplárenské a k velkému zvýšení vaší soběstačnosti a nezávislosti.

 

Komfort a pohodlí

Člověk je od přírody tvor tvořivý, ale také lenivý. Tam, kde to jde si práci a každou starost usnadní. A na to každý hledí. Jak tedy obstojíme v tomto ohledu u centrálního a jak u decentrálního zdroje?

Velký centrální dodavatel tepla nám zcela jistě nabídne komfort bez starostí. Nemusíme nic zařizovat, jednoduše jen konzumuje a platíme. Vše ostatní zařídí někdo jiný. Takže my jsme z obliga. Vše většinou funguje k naší spokojenosti. A omezují nás jen pravidelné odstávky, na které jsme ale již dávno zvyklí. Když se náhodou nějaký problém objeví, obvykle zvedneme telefon a nahlásíme poruchu. Nebo napíšeme e-mail. A pak už čekáme až se vše opět vrátí do starých kolejí. Tedy alespoň by to tak mělo být. Proti tomu nemohu nic namítat …

V případě malého decentrálního zdroje tepla musíme obvykle více komunikovat s jeho provozovatelem nebo servisní firmou. To si asi myslí velká většina z vás. Tato slova zcela jistě platila ještě před pár lety. Dnes je tomu ovšem jinak. Decentrální zdroje jsou stoprocentně vzdáleně spravovány a monitorovány a jsou proto pro obyvatele domu zcela bezobslužné, tedy také komfortní a pohodlné. A servisní firma je na drátě...

 

Svoboda a nezávislost

V případě našeho malého decentrálního zdroje jsme mnohem nezávislejší v oblasti regulace topení a ohřevu teplé vody. Jednoduše můžeme okamžitě reagovat na potřeby našeho domu. A navíc odpadají ty pravidelné odstávky. To u centrálního zdroje bohužel nejde. Také není možné vyhovět každému odběrateli zvlášť. Takže nám nezbývá než akceptovat jednotné podmínky, stanovené dodavatelem. Někdo může namítnout, že je to normální a že jsme na to přece zvyklí, ale druhému bude vyhovovat spíše ta svobodnější varianta…

 

Cena

Cena, kterou zaplatíme za teplo a teplou vodu není jistě nezanedbatelným hlediskem pro naše rozhodování. Náklady za teplo, vyrobené v našem decentrálním zdroji jsou nižší. Nemusíme totiž hradit emisní povolenky, které každá velká teplárna musí zaplatit. A pozor, ceny povolenek se neustále zvyšují! Dále musíme připočíst cenu za transport tepla do vašich domovů skrze dlouhou síť horkovodů a parovodů. A také nesmíme zapomenout, že v jeho rámci dochází k nezanedbatelným ztrátám tepla, které také zaplatíme.

 

Jistota a cenová stabilita

Díky instalaci tepelných čerpadel se případné zvýšení ceny elektřiny projeví pouze 30-ti procenty (topný faktor). Uvědomme si, že za poslední dva roky průměrná cena elektřiny vzrostla o 20 %. Decentrální zdroj má tu výhodu, že je koncipován pro více médií, nejčastěji se jedná o elektřinu ze sítě, plyn, elektřinu z fotovoltaiky a jiných OZE. V případě, že je momentálně dražší vyrobit teplo z elektřiny ze sítě, vyrobí se např. z levnějšího plynu apod.

 

Závěrem...

Stále ještě nevíte a váháte? V příštím příspěvku vám nabídnu výpočet tepla pro případ, že zvažujete decentrální zdroj energie.

Jen tak, pro srovnání... To se hodí. Navíc bezplatně. Tak nezapomeňte sledovat můj další díl...

 

Monika Linhartová

Zpět na přehled

Nahoru